Najważniejsze wideo w esk24

Blisko 150 nowych mieszkań komunalnych powstanie w Skierniewicach

1y

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda przekazał władzom Skierniewic dotację w wysokości ponad 18,6 mln zł. Dzięki środkom powstanie 148 mieszkań w dobrym standardzie i o niskim czynszu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

- Skierniewice mają w swoich zasobach ok. 1300 lokali komunalnych. Jak wszędzie w Polsce ich standard i stan jest bardzo różny. Tym bardziej cieszę się, że dzięki rządowemu wsparciu miasto będzie mogło zrealizować dwie duże inwestycje, dzięki któremu lista oczekujących na mieszkanie komunalne znacznie się skróci, a osoby potrzebujące będą mogły mieszkać w godnych warunkach – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemara Buda.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii, a bezzwrotnych grantów z Funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkania dla Skierniewic

Nowy, dwukondygnacyjny budynek przy ul. Miedniewickiej będzie miał 28 mieszkań. Wszystkie lokale znajdujące się na parterze (13 mieszkań) będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdzie się też rowerowania, a przed nim będą wydzielone miejsca parkingowe. Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 8,5 mln zł, z czego bezzwrotna dotacja pokryje 7,22 mln zł.

Druga inwestycja w Skierniewicach to dwa budynki przy ul. Jana III Sobieskiego, które będą miał w sumie 120 mieszkań przeznaczonych na wynajem przez SIM Łódzkie sp. z o.o. (której miasto Skierniewice jest udziałowcem). Koszt tej inwestycji to 40,5 mln zł, z czego 11,3 mln będzie stanowiło bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w Skierniewicach powstanie w sumie 148 mieszkań. Łączna kwota bezzwrotnych dopłat to 18,618 mln zł.

W latach 2007-2015 z województwa łódzkiego zostało zakwalifikowanych 40 wniosków o dofinansowanie. Kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 19 mln zł. W wyniku realizacji przedsięwzięć powstało 543 lokali mieszkalnych, 68 miejsc w noclegowniach oraz 14 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

W latach 2016-2023 z województwa łódzkiego zostało zakwalifikowanych 57 wniosków. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 123 mln zł, dzięki czemu powstało lub w najbliższej przyszłości powstanie 882 lokali mieszkalnych. Utworzono również konieczną przy tego typu inwestycjach infrastrukturę techniczną.

źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Zobacz materiał filmowy: