Blisko 400 milionów euro na transformację, ponad 2 miliardy na inwestycje czy programy społeczne. Do Łódzkiego popłynie rekordowo szeroki strumień unijnych pieniędzy!

317476330_699786264771974_5984072237104570821_n
Łódzku Urząd Marszałkowski w Łodzi

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To o pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania. Jak będą mogły być spożytkowane te ogromne pieniądze? W zatwierdzonych dokumentach zapisano ich podział i przeznaczenia. Szczegóły w poniższym artykule.

Negocjacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z Komisją Europejską trwały przez ostatnie pół roku. Ruszyły w czerwcu, dokładnie tydzień temu Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził i przekazał Komisji Europejskiej ostateczną wersję programu. 

W miniony poniedziałek, 5 grudnia unijni urzędnicy dokument zatwierdzili. Rekordowe fundusze zostały podzielone na trzy podstawowe działania. I tak, największy budżet - 1,7 miliarda euro został zapisany na tak zwane działania twarde. Chodzi tu o inwestycjew transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców.

Kwota 658 milionów euro ma zostać spożytkowana w obszarze działań miękkich, do których zaliczane są inwestycje w szeroko rozumiane wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

I kolejna transza - najistotniejsza z poziomu regionu Bełchatowa - 369,5 mln euro zostało zapisane na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Niezbędna transformacja

Właśnie przyjęcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji przez Komisję Europejską, czyli przekazanie pieniędzy na przekształcenie gospodarcze regionu Bełchatowa, było potrzebne dla uznania całego programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 

Wiadomość o podjęciu decyzji w tym temacie przywiózł do Polski wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który w poniedziałek, 5 grudnia spotkał się na Stadionie Śląskim w Chorzowie z marszałkami województw węglowych. Tam poinformował o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską wszystkich pięciu planów sprawiedliwej transformacji dla Polski.

- To oznacza, że 3,85 mld euro są już dostępne dla pięciu regionów na transformację w kierunku m.in. zaawansowanego wysokoefektywnego przemysłu – powiedział na konferencji prasowej Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

- Rozumiem, że ten trudny etap negocjacji, które prowadziliśmy jeszcze w ostatnich dniach możemy uznać za zakończony -mówił podczas spotkania z unijnym politykiem marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. - Łódzkie skupia jak w soczewce cały problem, który chyba mają wszystkie regiony. Jest to starcie priorytetów. Każdy z nas, siadających do rozmów, te priorytety miał inne.

Marszałek zaznaczył, że wspólnym mianownikiem tych priorytetów są ludzie. 

- Dla strony rządowej najważniejsze było bezpieczeństwo energetyczne Polaków - zabezpieczenie ludziom dostępu do energii. Priorytetem dla Komisji Europejskiej było ograniczenie emisji CO2. My samorządowcy, też patrzący przez pryzmat ludzi - chcieliśmy w procesie transformacji zapewnić mieszkańcom naszego regionu bezpieczeństwo socjalne wynikające z bezpieczeństwa pracy, czyli normalnego życia. Zderzenie tych priorytetów i osiągnięcie dobrego rezultatu dla wszystkich jest niewątpliwym sukcesem tych rozmów - powiedział marszałek Grzegorz Schreiber. 

369,5 mln euro na transformację dla Łódzkiego - na co te pieniądze?

Komisja Europejska w miniony poniedziałek przyjęła pięć polskich programów operacyjnych z terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji. Wspomniane plany, łącznie opiewają na kwotę ponad 3,85 mld euro. Najwięcej funduszy w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji popłynie do Śląska i zachodniej Małopolski - to kwota 2,4 mld euro. Wielkopolsce przyznano 415 mln euro, Dolnemu Śląskowi 581,5 mln euro. Łódzkie na transformację otrzyma 369,5 mln euro.

Jak zaznaczają unijni urzędnicy, Polska zobowiązała się, że do 2030 r. w znacznym stopniu ograniczy wydobycie i spalanie węgla brunatnego w tym regionie, więc proces transformacji w województwie łódzkim ma skupiać się nie tylko na kopalni, ale  na największym indywidualnym emitencie CO2 w UE – elektrowni Bełchatów. 

- 369,5 mln euro pochodzących ze środków unijnych zostanie zainwestowane w nową infrastrukturę biznesową dla lokalnych MŚP i w laboratoria badawcze, a także w efektywność energetyczną i wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych. Fundusz będzie ponadto wspierał pracowników zatrudnionych obecnie w elektrowni Bełchatów, a także w sektorze wydobywczym i sektorach pokrewnych. Dzięki szkoleniom pracownicy zdobędą nowe umiejętności i zostaną przygotowaniu do pracy w nowych zielonych sektorach - zaznaczają unijni urzędnicy w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej.

CZYTAJ TAKŻE >>> Dr Maciej Kozakiewicz: "To dziejowe drugie „pięć minut" Bełchatowa", czyli o tym jak transformacja energetyczna może wpłynąć na nasz region

Środki z FST przeznaczone zostaną także na dekarbonizację lokalnego transportu, m.in. na zakup nowych autobusów elektrycznych.