wersja testowa serwisu

Bogata oferta Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

cusmFyZwmKjZlOE6tCTiHtf

Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach, oferuje wiele ułatwień dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz ich opiekunom! Wśród nich są m.in dom dziennego pobytu, usługi opiekuńcze czy obiady z dowozem.

Z Domu mogą korzystać osoby niepełnosprawne, mniej sprawne i niesamodzielne, dotychczas pozbawione możliwości rehabilitacji, które praktycznie cały czas spędzały w domach. Podopieczni placówki mają zapewnione usługi opiekuńcze, terapię zajęciową oraz wyżywienie i transport na zajęcia. Dom Dziennego Pobytu jest do dyspozycji 10 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Placówka działa w ramach projektu „Pomoc – Centrum Usług Społecznych". Mieści się przy ulicy Nowobielańskiej tuż obok Domu Pomocy Społecznej. To cicha i spokojna okolica, a pracujący tu ludzie są niezwykle życzliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka.

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy dla Ciebie

Ponadto w ramach projektu „Pomoc – Centrum Usług Społecznych" można skorzystać z innych oferowanych usług. Osoby niesamodzielne, w tym osoby w wieku senioralnym, chore lub po wypadkach, mogą skorzystać z:

- usług opiekuńczych – dwie godziny dziennie w dni powszednie

- obiadów z dowozem do miejsca zamieszkania – sześć dni w tygodniu


Nadmienić trzeba, że wachlarz oferowanych przez CUS usług jest bardzo szeroki i obejmuje także:

  • Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego i pielęgnacyjnego, oferującą niezbędny sprzęt do opieki nad osobami niesamodzielnymi. (Sprzęt jest wypożyczany nieodpłatnie.)
  • Usługę wytchnieniową, która polega na zapewnieniu wsparcia opiekunom faktycznym osób niepełnosprawnych; w odpowiedzi na ich potrzeby dla osób niepełnosprawnych zostaną wykupione tymczasowe miejsca w domach pomocy społecznych; w czasie pobytu osób niepełnosprawnych w DPS, opiekunowie faktyczni będą mogli poratować swoje zdrowie lub odpocząć od wyczerpującej opieki.
  • Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - asystent świadczy pomoc osobom z różnymi zaburzeniami, w tym psychicznymi, ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnościami sprzężonymi ruchowymi i intelektualnymi
  • Poradnictwo specjalistyczne dla osób zależnych lub niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych. Będzie polegało na umożliwieniu osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom dostępu do specjalistów, w tym psychologów, prawników, oligofrenopedagogów
  • Indywidualne ścieżki wsparcia dla osób niesamodzielnych Będzie polegało na zdiagnozowaniu potrzeb osób niesamodzielnych ze względu na długotrwałą chorobę
  • Posiłki dowożone do domów. Będzie to dodatkowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w postaci dowiezienia dwudaniowego posiłku do miejsca zamieszkania
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ulica Senatorska 12, (tel. 46 833 38 47). Liczba miejsc ograniczona.

Projekt Centrum Usług Społecznych realizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My", Miasto Skierniewice, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej".


Źródło: Urząd Miasta Skierniewice