Duże dofinansowanie dla gminy Godzianów. Władze podpisały umowę

dokumenty-podpis

Wójt Gminy Godzianów Andrzej Mozga wraz ze Skarbnik Gminy Krystyną Dura podpisali umowę na dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. 

Gmina złożyła wniosek na zadanie: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów" w ramach naboru dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", który trwał w okresie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

Całkowita wartość zadania wynosi: ponad 3 mln złotych. Kwota dofinansowania wynosi 2 500 131,00 złotych. W ramach operacji zostanie wybudowane 1,873 km sieci wodociągowej oraz 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

źródło: UG Godzianów