Dwa miliony złotych w puli „Mocy nadŁódzkich”! Można składać oferty

moce3
fot. archiwum lodzkie.pl

Właśnie ruszył nabór do tegorocznej edycji Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie"! Organizacje pozarządowe z Łódzkiego mogą pozyskać nawet 25 tys. zł na realizację zadań, które zaktywizują lokalną społeczność.

Celem zeszłorocznej, pierwszej edycji „Mocy nadŁódzkich", czyli programu mikrograntowego dla organizacji pozarządowych, była aktywizacja społeczna, integracja, wsparcie i poprawa sytuacji obywateli Ukrainy, którzy trafili do Łódzkiego po wybuchu wojny.

Przygotowując kolejną edycję, chcieliśmy poznać zdanie mieszkańców, co do kierunku, w jakim powinno zostać skierowane wsparcie. Dlatego w marcu przeprowadziliśmy prostą ankietę potrzeb mieszkańców województwa. Na podstawie jej wyników ogłosiliśmy kolejną edycję Wojewódzkiego Programu „Moce nadŁódzkie".

W tym roku naszym celem, który chcemy osiągnąć wspólnie z organizacjami pozarządowymi, jest aktywizacja mieszkańców regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw obywatelskich. A czym jest oddolna inicjatywa obywatelska? To po prostu zadanie, które wynika z potrzeb społeczności lokalnej.

2 mln zł to pula tegorocznych „Mocy nadŁódzkich". Można wnioskować o kwoty od 10 000 zł do 25 000 zł. Oferty prosimy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego do 12 maja do godz. 16. Konkurs będzie rozstrzygnięty 16 czerwca.

- Przed rokiem „Moce nadŁódzkie" były wyjątkowe, bo sytuacja tego wymagała – środki kierowaliśmy do wszystkich organizacji, które chciały pomagać uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – W tym roku jest trochę inaczej. Tym razem aktywizujemy lokalne społeczności i promujemy oddolne inicjatywy w Łódzkiem.

Na jakie rodzaje zadań można pozyskać grant? Na przykład na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, ochronę i promocję zdrowia, na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, na działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, na działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, również na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.

Szczegóły programu tutaj: https://ngo.lodzkie.pl/nadchodza-moce-nadlodzkie/

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi