wersja testowa serwisu

Egzaminy na kartę rowerową ze skierniewicką „drogówką”

249-131500
fot. KMP w Skierniewicach

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komedy Miejskiej Policji w Skierniewicach 15 czerwca 2021 roku spotkali się z uczniami trzech szkół podstawowych, celem przeprowadzenia egzaminu praktycznego na kartę rowerową.

Mundurowi ze skierniewickiej „drogówki" 15 czerwca 2021 roku przeprowadzili egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów Szkoły Podstawowej w Trzciannej, Szkoły Podstawowej w Strzybodze oraz Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze. Aby przystąpić do egzaminu praktycznego uczniowie musieli najpierw zdać egzamin teoretyczny z zakresu przepisów ruchu drogowego. Policjanci przeprowadzili również pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze, prawidłowego wyposażenia jednośladu. Omówione zostały zmiany w przepisach dotyczące pieszych, poruszania się na hulajnogach.

Warto przypomnieć, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie tego dokumentu prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikację. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, które weszły w życie z dniem 20 maja br., dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T– w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszczalnym jest jedynie kierowanie w/w urządzeniami w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

źródło: KMP w Skierniewicach