Gmina Nowy Kawęczyn: Śnięte ryby w Rawce, inspektorzy WIOŚ podjęli interwencję

zd._1_rawka
fot. WIOŚ

W niedzielę (3 września) do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi dotyczące śniętych ryb w rzece Rawce w miejscowości Suliszew w gminie Nowy Kawęczyn.

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia inspektorzy WIOŚ w Łodzi, Delegatury w Skierniewicach przeprowadzili oględziny rzeki Rawki, w miejscowościach: Zazdrość, Doleck, Suliszew, Kamion i Nowy Dwór. 

- Występowanie pojedynczych śniętych ryb stwierdzono w miejscowościach Zazdrość i Suliszew. Zaobserwowano również ryby płynące tuż pod powierzchnią wody, wykazujące próby łapania tlenu z powietrza. Nie stwierdzono śladów świadczących o zanieczyszczeniu wody (nie zaobserwowano plam substancji ropopochodnych oraz wypieniania się wody). Nie stwierdzono również substancji złowonnych w rejonie rzeki oraz w jej najbliższej okolicy. Woda posiadała naturalną barwę - informują przedstawiciele WIOŚ.

Podczas przeprowadzonych czynności dokonano poboru trzech prób wody z rzeki Rawki do badań fizyko-chemicznych.

- Badania terenowe wykonane w dniu 3 września 2023 roku wykazały, że zawartość tlenu w wodzie w miejscowości Suliszew wynosiła 1,66 mg/l, co świadczy o jego deficycie w wodzie. W pozostałych punktach pomiarowych, tj.: w m. Kamion, Doleck i Nowy Dwór zawartość tlenu w wodzie wynosiła powyżej 5 mg/l. Odczyn pH wody oraz przewodność elektrolityczna nie wykazały nieprawidłowości - dodają inspektorzy. 

W poniedziałek, 4 września inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrolę w gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, (gm. Nowy Kawęczyn) oraz przeprowadzili czynności kontrolne w sali weselnej w Dolecku.