wersja testowa serwisu

"Izba Tradycji Kawęczyna" wyremontowana i oficjalnie otwarta

Untitled
fot. Urząd Gminy Godzianów

Zakończono wykonanie projektu pn. "Remont pomieszczenia na Izbę Tradycji poświęconą założycielkom Koła Gospodyń Wiejskich oraz członkom Spółdzielni Kółek Rolniczych" w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych z terenów wiejskich.

Projekt polegał na odświeżeniu pomieszczenia, w którym mieści się „Izba Tradycji Kawęczyna", oraz montażu zakupionego wyposażenia i wyeksponowaniu materiałów archiwalnych. Dzięki temu powstało miejsce, w którym mieszkańcy sołectwa mogą zintegrować się, spędzając wspólnie czas.

„Izba Tradycji Kawęczyna" daje również możliwość poznania kawałka historii tego rejonu i upamiętnia działalność Koła Gospodyń Wiejskich i Spółdzielni Kółek Rolniczych. Zakończenie projektu zwieńczone było uroczystym otwarciem „Izby Tradycji Kawęczyna". Miejsce to będzie służyło zarówno mieszkańcom, jak i gościom odwiedzającym Kawęczyn.

źródło: UG Godzianów