wersja testowa serwisu

KAS zablokowała przestępcom 3 mln złotych na rachunkach bankowych. "Wykryliśmy nierzetelną dokumentację księgowo-finansową"

article

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) zablokowała przestępcom 3 mln złotych na rachunkach bankowych, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

- Wykryliśmy nierzetelną dokumentację księgowo-finansową i niezgłoszone miejsca prowadzenia działalności. Przeszukaliśmy pomieszczenia, gdzie wystawiano faktury dla firm, które wyłudzały VAT - informuje Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi.

Pracownicy i funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi we współpracy z MF zablokowali rachunki bankowe sześciu firm, podejrzanych o udział w łańcuchu przedsiębiorstw, które stworzono do oszustw podatkowych.

- Podczas analizy wykorzystaliśmy System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) oraz Jednolite Pliki Kontrolne (JPK). Na rachunkach bankowych zostały zabezpieczone 3 mln zł w walucie polskiej i obcych walutach, blokując przestępcom nielegalny obrót pieniędzy - czytamy w komunikacie Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi.

Analitycy MF i łódzkiej KAS od dłuższego czasu zbierali materiał dowodowy. Proceder polegał na tworzeniu łańcuchów firm (część to tzw. znikający podatnicy) wytwarzających nierzetelną dokumentację, dzięki której kolejne podmioty funkcjonujące w łańcuchu mogły zaniżać swoje zobowiązania podatkowe, a niektóre nawet otrzymać zwroty nienależnych kwot z budżetu państwa.

Funkcjonariusze i pracownicy KAS przeszukali kilkadziesiąt miejsc powiązanych z podejrzanymi firmami i ich szefami, przesłuchali kilkadziesiąt osób, zabezpieczyli nierzetelną dokumentację oraz nośniki danych, telefony i sprzęt informatyczny. Wszczęto 5 postępowań karnych skarbowych i rozpoczęto 8 kontroli celno-skarbowych.