wersja testowa serwisu

Kolejne laptopy do zdalnej nauki trafią do najbardziej potrzebujących uczniów z gminy Nowy Kawęczyn

komputer-dzieci-radosc

Gmina Nowy Kawęczyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000 złotych w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych z Gminy Nowy Kawęczyn. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami słuchawkowymi i myszkami, które zostaną przekazane do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Kawęczyn. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.