wersja testowa serwisu

Kolejne laptopy do zdalnej nauki trafią do uczniów z gminy Głuchów

Zrzut-ekranu-2020-06-19-o-14.35.30
fot. Urząd Gminy Głuchów

Gmina Głuchów pozyskała 75 000 złotych na zakup 32 nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem Windows 10 w ramach programu „Zdalna Szkoła+". Jest już to drugi grant uzyskany przez gminę.

Pierwszy projekt „Zdalna Szkoła" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 umożliwił gminie zakup 26 nowych komputerów przenośnych za kwotę 59 800 zł.

Wszystkie komputery zostały przekazane szkołom podstawowym z terenu Gminy Głuchów. Przy podziale sprzętu na poszczególne placówki gmina przyjęła jako kryterium podziału liczbę dzieci.

Dyrektorzy szkół użyczyli zakupiony w ramach grantów sprzęt uczniom na okres zdalnego nauczania.

źródło UG Głuchów