wersja testowa serwisu

Kolejne laptopy do zdalnej nauki trafią do uczniów z gminy Godzianów

komputer-kobieta

Gmina Godzianów podpisała umowę na dofinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla szkół z terenu naszej gminy. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 44400,00 złotych, na zakup laptopów oraz sprzętu do komputerów.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1-„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".