wersja testowa serwisu

Kolejne wsparcie z PFRON dla osób z niepełnosprawnościami. Pozyskano fundusze na zakup autokarów

normal_e4651c3da0119dbc0ab895caccbf155551018baa

Dnia 21 września 2021 roku w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński oraz Wicestarosta Maria Barbara Chomicz podpisali kolejne umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III"

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano środki na:

1. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 80.000,00 zł.

2. Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu, gm. Sławno pow. Opoczno

Przyznana kwota dofinansowania wynosi 174 000,00 zł.

Zakup autokarów nie tylko podniesie jakość życia osób niepełnosprawnych niwelując bariery komunikacyjne, ale zmniejszy poczucie odmienności i marginalizacji dając niepełnosprawnym szansę na aktywniejszy tryb życia.

Termin realizacji obu projektów upływa 20.12.2021 r.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opocznie