Kolejny rok projektów ERASMUS+ w „Ekonomiku”

346107375_1255457202005439_6694785497883792724_nmFyZwmKjZlOE6tCTiHtf
fot. UM Skierniewice

„Ekonomik" od lat skutecznie uczestniczy w projekcie ERASMUS +. W ostatnim czasie szkoła pozyskała ponad 1,2 mln zł na realizacje projektów w Grecji, podczas których uczniowie rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe.

Program Erasmus+ jest jednym z najważniejszych instrumentów UE w dziedzinie edukacji. W ubiegłym roku szkolnym w Zespole Szkół Nr 3 zrealizowane zostały projekty unijne dla uczniów liceum- „Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic" i Technikum - „Mobilność edukacyjna osób". Młodzież udała się wówczas do Grecji, gdzie prócz nauki i praktyk zawodowych zwiedzała niezwykle popularny turystycznie kierunek Riwiery Olimpijskiej. Warto wspomnieć, że w sierpniu 2023 szkoła zakończyła również realizację projektu dla Technikum z Programu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób"., a 28 uczniów klas czwartych technikum (w tym 11 osób z mniejszymi szansami) wzięło udział w 14 dniowej zagranicznej mobilności w trakcie której odbyło praktyki zawodowe, również w malowniczej Grecji.

- Jedne projekty kończymy, inne zaczynamy – dodaje dyrektor Dorota Klucznik. - Obecnie realizujemy program dla Technikum w ramach akcji kluczowej 1: „Mobilność edukacyjna osób". Dzięki temu 28 uczniów z klas technikum: hotelarstwa, ekonomista, eksploatacji portów i terminali, żywienia i usług gastronomicznych weźmie udział w zagranicznych praktykach. Rozpoczynamy również realizację projektu dla Liceum, pod nazwą „Ekonomik szkołą rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych". To zadanie ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów. W ramach realizacji 30 uczniów weźmie udział w zagranicznych mobilnościach – informuje Dorota Klucznik.

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, wspierania innowacji oraz wzmacniania tożsamości europejskiej.

Projekty zrealizowane i realizowane w roku szkolnym 2022/23 i 2023/24

• „Aktywny rozwój świadomości cyfrowych wśród uczniów ze Skierniewic" dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej (nr umowy 2021-1-PMU-420) – dofinansowanie to 169 530,00 zł.
• „Mobilność edukacyjna osób" dla uczniów Technikum im. Wisławy Szymborskiej (nr umowy nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000018585) – dofinansowanie 69 140,00 EUR na realizację akredytowanego projektu.
• „Mobilność edukacyjna osób" dla uczniów Technikum im. Wisławy Szymborskiej (nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000056835, akcja kluczowa) dofinansowanie 54 789 EUR
• „Mobilność edukacyjna osób" dla uczniów Technikum im. Wisławy Szymborskiej (nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000131165, akcja kluczowa 1,) dofinansowanie 50 113,00 EUR. Termin realizacji 01.06.2023 – 31.08.2024 r.
• „Ekonomik szkołą rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych" dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej (nr projektu 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131177, wysokość przyznanego dofinansowania 50 018,00 EUR). Czas realizacji projektu 01.11.2023 – 30.11.2024 r.

źródło: UM Skierniewice