wersja testowa serwisu

Łódzkie: Będą nowe odcinkowe pomiary prędkości! Znamy ich lokalizację

Łódzkie: Będą nowe odcinkowe pomiary prędkości! Znamy ich lokalizację
GITD

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego podała informację o montażu kolejny 39 odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia rejestrujące prędkość kierowców na określonym fragmencie trasy zostaną rozlokowane w  trzynastu województwach w całym kraju, ale to właśnie Łódzkie będzie miało ich najwięcej! GITD już ogłosił przetarg na dostawę i montaż urządzeń, a my przyglądamy się lokalizacjom, w których staną.

- Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD planuje objąć kontrolami z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości pojazdów będą prowadziły kontrole na wszystkich kategoriach dróg, w tym na wybranych odcinkach autostrad A1, A2 i A4 - informują pracownicy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w trzynastu województwach. Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż pięć pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego. Po cztery staną w województwie: lubuskim, mazowieckim i śląskim, trzy w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po dwa na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim. W Opolskiem kontroli będzie poddany zaledwie jeden fragment trasy. 

Nowe pomiary w Łódzkiem - gdzie staną urządzenia?

Z zapisów przetargu, który już ruszył wynika, że urządzenia mają być zamontowane w poniższych lokalizacjach: 

  • Pomorzany/Bociany,w ciągu autostrady A1
  • Pabianice w ciągu drogi S14, na odcinku: Dobroń - Pabianice Płn (czyli od 75 km 300 m na bramce Viatoll do 69 km 900 m)
  • Bychlew (od nr 6) - Jadwinin (do nr 16a), w ciągu DW 485
  • Mokra Prawa - od numeru 2 do numeru 189 A ,w ciągu DK 70
  • Łódź,  odcinek Chocianowice - Łaskowice, w ciągu drogi powiatowej 1120 E

Na tym jednak nie koniec, bo w przypadku braku możliwości instalacji urządzeń w miejscach, które już wytypowano w pierwszej kolejności, CANARD wykorzysta lokalizacje z tzw. listy rezerwowej. Ostateczna ocena możliwości montażu urządzeń zostanie przeprowadzona po wyborze wykonawcy i przeprowadzeniu przez niego ponownych analiz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych. Na liście rezerwowej w łódzkiem są:

  • Skierniewice na odcinku: Al. Rataja (Rondo Solidarności - Al. Rataja / Jana III Sobieskiego) w ciągu DK/W 70/705
  • Rajec Poduchowny, Antoniówka, Siczki w ciągu DW 737
  • Biała Pierwsza (od nr 42) - Biała Rządowa (do nr 49) w ciągu DK 74​

Jak podje GITD, wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, wszystkie systemy w ciągu blisko 1,5 roku (dokładnie 70 tygodni).
- Urządzenia muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia - informuje GITD.
Jak podkreślają pracownicy jednostki, kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości, ze względu na ich zasięg oddziaływania, jest możliwość wpłynięcia na zmianę zachowania kierowców i stosowania się przez kierujących do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka. Średnia prędkość pojazdów obliczana jest na podstawie pomiaru czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy.CANARD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.Montaż nowych odcinkowych pomiarów prędkości jest realizowany w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym". Zakłada on zakup i montaż 358 urządzeń rejestrujących, w tym w 100 lokalizacjach, które wcześniej nie znajdowały się w systemie fotoradarowym CANARD.