wersja testowa serwisu

Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej

248921271_243849724444908_4259313175558061730_n
fot. Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód

W dniu 27 października 2021 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego odbyły się kompleksowe ćwiczenia obrony cywilnej, którego tematyką było: „Współdziałanie struktur obrony cywilnej powiatu z systemem zarządzania kryzysowego podczas realizacji zadań związanych z ochroną ludności pod kryptonimem „POWIAT 2021".

W ćwiczeniach wzięli udział: 

- Starostwo Powiatowe w Łodzi – Referat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Powiecie Łódzkim Wschodnim Urząd Miejski w Koluszkach,

- Gmina Koluszki,

- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi, 

- Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach, 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi

- mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W ramach przeprowadzonych ćwiczeń realizowano następujące zadania:

- ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek wystąpienia zagrożenia,

- monitorowanie zagrożeń, informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania,

- reagowanie na zagrożenia, w tym prowadzenie działań wynikających z nadzoru sanitarnego,

- rozpoznawanie i zapobieganie rozszerzania się chorób zakaźnych zwierząt chowanych w gospodarstwach rolnych,

- doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w strefach dotkniętych zagrożeniami,

- organizacja pomocy społecznej, w tym pomocy psychologicznej.

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala wraz z Kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Arkadiuszem Niecką na zakończenie ćwiczeń podczas wideokonferencji dokonali podsumowania ćwiczeń, a także pogratulowali i podziękowali wszystkim uczestnikom za pełne zaangażowanie i profesjonalne podejście do przeprowadzonych zadań.

Źródło: Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód