wersja testowa serwisu

Parlamentarzyści wizytowali gminy powiatu skierniewickiego

Parlamentarzyści wizytowali gminy powiatu skierniewickiego

Poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski oraz Senator RP Rafał Ambrozik odwiedzili wczoraj (19 listopada) kilka gmin powiatu skierniewickiego. Wizyty miały związek z dofinansowaniami, jakie samorządy otrzymały w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Parlamentarzyści pojawili się w gminach Głuchów, Słupia, Godzianów i Maków, gdzie spotkali się m.in. z Wójtami. Oprócz rozmów była także okazja do odwiedzenia miejsc, w których zostaną przeprowadzone inwestycje, dzięki wcześniej wspomnianym dofinansowaniom.

Gmina Głuchów, dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład wzbogaciła się o ponad 10,2 mln złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji na odcinku Prusy - Celigów i modernizację stacji uzdatniania wody w Wysokienicach (8 550 000 zł), a także szeroko rozumiane inwestycje wodno-kanalizacyjne (1 703 763 zł).

- Są to gigantyczne pieniądze, których nigdy w gminie Głuchów nie było. Pozwolą one w dużej części na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - mówi ESK24 Wójt Gminy Głuchów, Jan Słodki. - Dofinansowanie na gospodarkę wodno-kanalizacyjną sięgają 95% całego kosztu inwestycji, a wkład własny przy tych dwóch dofinansowaniach to nieco ponad pół miliona złotych. My samodzielnie takiej inwestycji byśmy nie przeprowadzili, ponieważ nie byłoby nas na to stać.

Przy okazji kolejnych naborów władze gminy Głuchów będą starały się pozyskać pieniądze na rewitalizację budynku po byłej szkole w Głuchowie, modernizację i budowę dróg oraz modernizację zespołu boisk sportowych.

Do gminy Słupia trafi natomiast blisko 6,8 mln złotych, które zostaną przeznaczone na inwestycje wodno-kanalizacyjne (1 099 540 zł), przebudowę stacji uzdatniania wody w Winnej Górze (950 000 zł) oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Słupi i budowę sieci kanalizacyjnej w Winnej Górze (4 750 000 zł).

- Myślę, że te dofinansowania przyczynią się do ogromnego skoku cywilizacyjnego. Budżet gminy Słupia to około 13-14 milionów złotych, czyli kwota otrzymanych dofinansowań to ponad połowa tego budżetu, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że na inwestycje co roku możemy przeznaczyć około 600-700 tysięcy złotych, w związku z czym widzimy, że dzięki tym środkom możemy zrealizować dziecięciokrotnie większe inwestycje. Przez najbliższe kilkanaście lat takiej kwoty w budżecie na inwestycje byśmy nie znaleźli - zaznacza Mirosław Matulski, Wójt Gminy Słupia.

W gminie Godzianów zrealizowane zostaną następujące inwestycje: przebudowa hydroforni w miejscowościach Lnisno i Płyćwia (3 990 000 zł), wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy (378 000 zł) oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne (1 940 795 zł), co daje łączne dofinansowanie na poziomie 6 308 795 zł.

- Środki finansowe z Polskiego Ładu stanowią praktycznie 50% naszego gminnego budżetu, więc jest to bardzo duży zastrzyk finansowy dla naszej gminy. Inwestycje, które wpisaliśmy do Polskiego Ładu, jeśli mielibyśmy realizować z własnego budżetu, trwałoby to około 15 lat, a ta pomoc sprawi, że będziemy mogli to zrealizować w ciągu jednego roku - powiedział Wójt Gminy Godzianów, Andrzej Mozga. - Szykujemy się na następny nabór w ramach Polskiego Ładu. Będą złożone wnioski na przebudowę dróg w miejscowości Lnisno i Byczki oraz jednej ulicy w Godzianowie.

Duży zastrzyk finansowy otrzyma także gmina Maków, której przyznano trzy dofinansowania na łączną kwotę ponad 8,7 mln złotych. Wkrótce na terenie tego samorządu przeprowadzone zostaną następujące inwestycje: przebudowanie istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury (3 150 000 zł), modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych (1 800 000 zł) oraz wodno-kanalizacyjne (3 800 411 zł).

- Dziękuję bardzo za te dofinansowania, ponieważ dzięki temu możemy zrealizować ważne inwestycje. Gdyby nie to, na pewno w tej chwili nie zrealizowalibyśmy generalnego remontu byłego budynku Urzędu Gminy. Na modernizację oświetlenia ulicznego musielibyśmy znaleźć pieniądze, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców - powiedział Wójt Jerzy Stankiewicz. - W kolejnych naborach będziemy starali się pozyskać pieniądze na modernizację stacji uzdatniania wody w Woli Makowskiej oraz modernizację dróg.

Parlamentarzystów towarzyszyła także Radna Rady Powiatu Skierniewickiego, Halina Dziąg. Wkrótce Poseł Grzegorz Wojciechowski oraz Senator Rafał Ambrozik mają odwiedzić kolejne gminy powiatu skierniewickiego.

Zobacz zdjęcia z wizyty parlamentarzystów: 
Gmina Głuchów: 
Gmina Słupia: 
Gmina Godzianów: 
Gmina Maków: