wersja testowa serwisu

Pierwsza tura konsultacji społecznych w sprawie wytyczenia szlaku Kolei Dużych Prędkości na ziemi łowickiej

ad7dcxfd85743exd631x4e13x

W Sali Radzieckiej łowickiego ratusza, 23 września 2021 r. zorganizowane zostało spotkanie dotyczące projektowanych szlaków Kolej Dużych Prędkości. 

Była to pierwsza tura konsultacji społecznych, dotycząca wytyczenia tych szlaków na obszarze ziemi łowickiej. W spotkaniu uczestniczyli projektanci z firmy IDOM, przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, władze miasta oraz mieszkańcy Łowicza. Konsultacje umożliwiają mieszkańcom zapoznanie się z wariantami przebiegów planowanej linii kolejowej, uzyskanie odpowiedzi na indywidualne pytania oraz wyrażenie opinii na temat planowanej inwestycji.

Na spotkaniu zaprezentowano cztery warianty przebiegu trasy. Zaznaczono jednak, że tylko jeden z nich opatrzony nr. 33 (na mapach posiada kolor pomarańczowy) w niewielkim stopniu zahacza o teren miasta i prawdopodobnie będzie poddany realizacji. Jednak wybranie tego wariantu skutkowałoby wycięciem 18 ha Lasu Miejskiego. Dodatkowo linia ta dotyka ul. Łyszkowickiej, na modernizację której miasto stara się o dofinansowanie.

Niestety zainteresowanie spotkaniem mieszkańców było znikome. Uczestniczyło w nim zaledwie kilka osób.

Źródło: UM Łowicz