wersja testowa serwisu

Podpisano porozumienie pomiędzy policją a Zespołem Szkół nr 4 w Skierniewicach

249-128231
fot. KMP w Skierniewicach

Komendant Miejski Policji w Skierniewicach młodszy inspektor Wojciech Dworak i Dyrektor Zespołu Szkól nr 4 w Skierniewicach Darosław Sadowski w obecności p.o. Naczelnika Wydziału Doboru KWP w Łodzi, podinsp. Rafała Mrozowskiego, podpisali porozumienie określające zasady współpracy policji z pracownikami oraz uczniami Zespołu Szkół.

Dzięki temu zostały określone wspólne działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wśród młodzieży Liceum. Głównym celem przedmiotowej współpracy są szeroko zakrojone działania na rzecz edukacji i propagowania działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pokazania młodemu pokoleniu istoty służby w policji, możliwości rozwoju jakie oferuje formacja policyjna, a także poznanie specyfiki jej funkcjonowania, organizacji etc.

Policjanci skierniewickiej Komendy oraz Dyrekcja Szkoły podpisując ów dokument zobowiązali się tym samym m. in do :

  • propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej;
  • zapoznawania z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji;
  • popularyzowania działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej
  • i patriotycznej młodzieży szkolnej;
  • wspierania i promowania inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego;
  • zapoznawania młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji;
  • omawianie zasad i procesu doboru do służby w Policji oraz organizowanie fachowego procesu umożliwiającego wszechstronne przygotowanie młodego człowieka do służby w policji,
  • krzewienia postaw obywatelskich i społecznych.

Zwieńczeniem spotkania była rozmowa na temat wypracowania kierunków współdziałania zarówno w czasach stanu pandemii COVID - 19, jak i po. Istotną rolę w tym zakresie odegra także nowo powstała komórka w KWP w Łodzi, którą podczas podpisania Porozumienia, reprezentował jej Naczelnik, podinsp. Mrozowski, który wyraził chęć wszechstronnego wsparcia działań i bezpośredniego włączenia się jego służb w proces realizowania postanowień Porozumienia ustalając już pierwsze konkretne działania w tej materii.

W ramach podpisanego porozumienia zarówno Szkoła jak i Komenda Policji, mogą liczyć na wzajemne wsparcie przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw co z pewnością przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku skierniewickiej Policji jak i ZS nr 4.

źródło: KMP w Skierniewicach