wersja testowa serwisu

Promesa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipce Reymontowskie

LIPCE_186
fot. Urząd Gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy Lipce Reymontowski Marek Sałek i Wiceprezes OSP w Lipcach Reymontowskich Ryszard Dąbrowski odebrali z rąk Waldemara Budy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego, st. bryg. Krzysztofa Hejduka zastępcy komendanta głównego PSP oraz Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Łodzi promesę na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Samochód z przeznaczeniem dla OSP Lipce Reymontowskie został ujęty w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020. Na jego zakup przewidziano środki w kwocie 350 000 zł, które będą pochodziły z następujących źródeł:
– środki własne OSP - 10 000 zł;
– środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń - 160 000 zł;
– środki finansowe Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175 000 zł;
– budżet gminy - 5 000 zł;

Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na jego zakup.

źródło: UG Lipce Reymontowskie