wersja testowa serwisu

Promocja książki i filmu powstałych w ramach projektu "Dialekt Księstwa Łowickiego - wersja dla każdego"

Zrzut-ekranu-2021-10-28-o-13.32.54
fot. UM Łowicz

W Łowickim Ośrodku Kultury, 27 października 2021 r. odbyła się promocja książki i filmu powstałego w ramach projektu pn. „Dialekt Księstwa Łowickiego wersja dla każdego", będącego kontynuacją, realizowanego przez Łowicki Ośrodek Kultury we współpracy z Miejską Biblioteką im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego w Łowiczu w 2020 r. zadania pn. „Z gwarą za pan brat! Działania promujące dialekt łowicki." 

Przeprowadzone zostały wówczas warsztaty gwarowe dla dzieci i młodzieży, które wskazały Organizatorom konieczność utrwalenia gwary również w wersji filmowej, uzupełnionej o publikację z tekstami informacyjnymi oraz słownikami gwarowymi dotyczącymi tematów ukazujących bogactwo kultury ludowej regionu łowickiego. Do współpracy przy rozwinięciu zadania zaproszone zostały więc twórczynie ludowe: Joanna Bolimowska, Barbara Frątczak i Anna Staniszewska, które znajomość gwary wyniosły z domów rodzinnych.

Podczas spotkania promocyjnego twórczynie ludowe w gwarze ludowej opowiadały o pracy przy projekcie, w czasie którego nagrane zostały m.in. filmiki o gwarze i zwyczajach łowickich. Nagrań dokonano w przestrzeni eksplozyjnej i etnograficznej Muzeum w Łowiczu, mini skansenie w Łowiczu oraz w skansenie w Maurzycach. Twórczynie opracowały również słowniki gwarowe towarzyszące tekstom. Dzięki temu każdy czytelnik i widz z łatwością będzie mógł zapoznać się z dialektem łowickim. Filmy nagrane zostały na płycie DVD i są integralną częścią publikacji.

W wydawnictwie znalazły się również teksty autorstwa dr. Karoliny Wandy Rutkowskiej oraz Marzeny Kozaneckiej – Zwierz poświęcone dziewięciu tematom: Strój ludowy na Ziemi Łowickiej, Chata łowicka, Budownictwo, Potrawy regionalne, Darcie pierza, Tradycje bożonarodzeniowe, Tradycje wielkanocne, Żniwa, Wesele, Godki z babcinej szuflodki, poprzedzone obszernym wstępem opowiadającym o oryginalności kultury ludowej Łowickiego. Przybliżają one najważniejsze informacje o dawnym Księstwie Łowickim, jego mieszkańcach, ich życiu codziennym i rodzinnym.

Projekt książki i okładki płyty wykonał grafik Jacek Rutkowski. Spotkanie prowadził dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz. Wydawnictwo i płyta adresowane są do osób interesujących się łowicką kulturą ludową, służyć mogą jako pomoc dydaktyczna w lekcjach regionalnych, które poprzez słowo pisane oraz mówione przybliżą bogactwo życia Księżaków Łowickich. Mogą być również punktem wyjścia do dalszych zainteresowań zaprezentowaną tematyką.

Źródło: UM Łowicz