wersja testowa serwisu

Ruszyła budowa elektrociepłowni w Skierniewicach

127457326_700933700609425_6182634113023181995_nmFyZwmKjZlOE6tCTiHtf
fot. Urząd Miasta Skierniewice

Do tej pory skierniewicka ciepłownia dostarczała energię produkowaną jedynie z węgla. Dzięki inwestycji, która ruszyła w październiku, powstanie system produkujący ciepło i energię elektryczną z gazu.

Na terenie ciepłowni rozpoczęto prace związane z budową elektrociepłowni. To efekt kolejnego dofinansowania pozyskanego przez spółkę, które pozwoliło ruszyć z kolejną ekologiczną inwestycją. 

Kogeneracja jest procesem związanym z wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w tzw. skojarzeniu. W Skierniewicach przedsięwzięcie polega na budowie kogeneracji składającej się z czterech agregatów zasilanych gazem ziemnym. Ich moc wyniesie 8 MW energii elektrycznej i 8 MW energii cieplnej. Jak informuje Energetyka Cieplna wyprodukowane w układzie kogeneracyjnym ciepło będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast energię elektryczną spółka wykorzysta na potrzeby własne. Nadwyżka energii elektrycznej zostanie sprzedana, co pomoże uzyskać dodatkowe przychody. W wyniku realizacji zadania spółka ograniczy spalanie węgla o 30% co stanowi duży krok w kierunku efektywności energetycznej związanej z Wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Inwestycja: „Rozbudowa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych" jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa o dofinansowanie POIiŚ 01.06.01- 00-0026/19-00 Projektu "Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych" nr POIiŚ 01.06.01-00-0026/19-00 w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie efektywności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

źródło: UM Skierniewice