Skierniewice: W poniedziałek rusza rekrutacja do przedszkoli

dsc05750mFyZwmKjZlOE6tCTiHtf
fot. UM Skierniewice

Poznaliśmy terminy i zasady przyjmowania dzieci do skierniewickich przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024. Wnioski o przyjęcie do wybranej placówki będzie można składać elektronicznie w terminie od 13 do 24 marca. Wyniki rekrutacji poznamy 7 kwietnia.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, będzie realizowana podobnie jak w latach poprzednich przez elektroniczną platformę. Rodzice oraz opiekunowie będą mogli wysłać zgłoszenia korzystając ze strony www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się w szczególności z:

  • kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym;
  • dokumentami potwierdzającymi spełnienie odpowiednich kryteriów, a także liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,
  • terminami w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, w tym terminami składania dokumentów;
  • zasadami rekrutacji.

Warto pamiętać, że w wypadku naboru do przedszkoli nie obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Wszystkie wnioski będą weryfikowane przez komisją rekrutacyjną, a efekty jej prac poznamy 7 kwietnia. W czerwcu samorząd przeprowadzi natomiast nabór uzupełniający.

Rekrutacja do przedszkoli 2023

  • 13-24 marca do godz. 16.00

Składanie wniosków o przyjęcie kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  • 27 marca-3 kwietnia do godz. 13.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  • 3 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • 7 kwietnia godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia

Szczegółowe terminy i zasady przyjmowania do przedszkoli są dostępne m.in. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej skierniewickiego ratusza.

źródło: UM Skierniewice