wersja testowa serwisu

Stypendia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych wręczone po raz trzeci

LIPCE_404

W roku szkolnym 2020/21 już po raz trzeci ufundowane zostały stypendia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych, których średnia ocen była 5,0 i więcej, a zachowanie co najmniej bardzo dobre.

W sumie z budżetu gminy na cel stypendialny przeznaczono 11 100 zł. Stypendia w kwocie 300 zł zostały wypłacone 37 uczniom, co stanowi 22 % ogółu uczniów uprawnionych. 

    Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Drzewcach- 7 stypendystów
    Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich- 20 stypendystów
    Szkoła Podstawowa w Mszadli- 10 stypendystów