Terytorialsi szkolą się w zakresie energetyki na wypadek sytuacji kryzysowych! Ćwiczenia także w Łódzkiem [Foto]

Terytorialsi szkolą się w zakresie energetyki na wypadek sytuacji kryzysowych! Ćwiczenia także w Łódzkiem [Foto]
9. ŁBOT

Terytorialsi w ramach operacji pk. „Przyjazna Energia-22" ćwiczą zasilanie infrastruktury miejskiej w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny.

W całej Polsce rozpoczęły się ćwiczenia z administracją publiczną pod kryptonimem „Przyjazna Energia – 22". Do szkolenia Terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP). Awaryjne zasilanie w energię elektryczną prowadzone jest przy współpracy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej z PGE S.A. W województwie łódzkim odbędzie się ono w dniu 29 listopada br. na terenie miasta Radomsko.

- Wspólne ćwiczenia epizodyczne żołnierzy WOT „Przyjazna Energia-22" z zakładami energetycznymi nie mają na celu zastępowania firm w ich zasadniczych zadaniach statutowych. Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń - przekazuje Małgorzata Glińska, rzecznik prasowy 9. Łódzkiej BOT.

Jak dodaje, z dniem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny zadania przeciwkryzysowe nabrały nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. 

- Dowódca WOT gen. broni Wiesław KUKUŁA został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni dowódcy brygad OT stali się doradcami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia z ramienia wojska - uzupełnia Glińska. 

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

Źródło: 9. ŁBOT