wersja testowa serwisu

Gmina Maków: Trwają prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej

700x450-towidth-90-suw_dabrowice_0_20210609-063638_1
fot. Urząd GMiny Maków

Z końcem maja zakończono roboty budowlane związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach. Oczyszczalnia odbiera już i oczyszcza ścieki z budynku szkoły oraz przedszkola. Firma Marek Dziuda z Drzewiec wykonała powyższe zadanie w cenie 120 540,00 zł.

Ponadto w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbrowice trwa budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody. Stacja będzie kolejną nowoczesną stacją w pełni zautomatyzowaną i połączoną za pomocą internetu z gminnym systemem wodociągowych gdzie można na bieżąco śledzić proces uzdatniania wody, jak i stan wody w zbiorniku. Zadanie to wykonuje firma P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.J. z Koźmina Wielkopolskiego za kwotę 1 617 879,31 zł. Prace przy SUW potrwają do września 2021 r.

Koszt projektu ogółem (razem SUW i oczyszczalnia) 1 738 419,31 zł brutto. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 960 716,00 zł.

źródło: UG Maków

Zobacz zdjęcia:Wpisz tutaj treść nagłówka