wersja testowa serwisu

W Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego

250656853_206620071586859_457474254722703676_n
fot. Starostwo Powiatowe w Kutnie

Dzisiaj (tj. 28.10.2021 r.) w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniu w ramach przygotowań do „Akcji Zima 2021/2022" poruszono tematy m. in. usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, stan bezpieczeństwa pożarowego w związku z sezonem grzewczym a także omówiono sprawy dotyczące pomocy bezdomnym i potrzebującym.

Następnie Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie wraz z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Oficerem Prasowym przeanalizowali przebieg akcji oraz podsumowali działania prowadzone przez służby, inspekcje i straże w związku z zabezpieczeniem dzieci i młodzieży podczas wypadku samochodowego w gminie Strzelce.

Dyrektor Powiatowej Stacji Inspektoratu Sanitarnego w Kutnie omówiła i podsumowała sytuację sanitarno-epidemiologiczną w powiecie za III kwartały 2021 roku.

Na koniec Dowódca 92. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie przedstawił prezentację multimedialną, omówił zadania Wojsk Obrony Terytorialnej oraz możliwości współpracy z WOT na terenie powiatu kutnowskiego.


Na posiedzeniu komisji obecni byli:

- Starosta Kutnowski Daniel Kowalik

- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Oficer Prasowy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

- Komendant Powiatowy Policji w Kutnie

- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie

- Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

- Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami i Transportu Urzędu Miasta Kutno

- Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Transportu Urzędu Miasta Kutno

- Dowódca 92. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie

- Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie

- Pracownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie