Zmiany w stypendiach dla skierniewickich sportowców

Zmiany w stypendiach dla skierniewickich sportowców

Nowe kategorie sportowe i rekordowa pula środków przeznaczonych dla sportowców. W tym roku utalentowani zawodnicy otrzymali finansowe wsparcie na poziomie ponad 180 tys. złotych.

Tegoroczna pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje sportowe niewątpliwie należała do rekordowych. Rada Miasta Skierniewice akceptując propozycję Prezydenta zwiększyła pulę stypendialnych środków o ponad 100 tys. złotych. Jednocześnie udało się zmienić regulamin przyznawania dotacji, co wyniknęło z wniosków sportowców i działaczy. Ci wnosili o uwzględnienie w stypendialnych kategoriach młodzików oraz juniorów młodszych. Finansowym wsparciem w Skierniewicach obejmowani są zawodnicy wszystkich dyscyplin sportowych, zarówno olimpijskich, jak i tych nie rozgrywanych na igrzyskach.

- Uwzględniamy wszystkie dyscypliny ze względu na ogromne zaangażowanie młodzieży i dorosłych w realizację sportowych celów. W tym przypadku trudno byłoby wykluczyć niektóre nieolimpijskie konkurencje i nie docenić ogromnej aktywności i wyników lokalnych reprezentantów. Ogromnie cieszy fakt, że zarówno Prezydent Krzysztof Jażdżyk jak i skierniewiccy radni docenili środowiska sportowe i tak znacząco podnieśli poziom stypendialnych środków - podkreśla Wiceprezydent Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski.

W obecnej turze stypendia sportowe trafiły do 56 zawodników reprezentujących Skierniewice. Stypendia przyznawane są na okres od 3 do 6 miesięcy, a ich wartość waha się od 600 do nawet 1700 złotych brutto miesięcznie.

źródło: UM Skierniewice