Najważniejsze wideo w esk24

ZUS przypomina: Płatniku, pamiętaj o rozliczeniu składki zdrowotnej

zus

Osoby, które w 2022 r. rozliczały dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 22 maja na złożenie deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 r., w której muszą rozliczyć składkę zdrowotną za ubiegły rok.

Warto przy tym przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy płatnicy, mają obowiązek co miesiąc składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, co jest podstawą do prawidłowego rozliczenia konta.

Co istotne, ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok.

Jeśli z rozliczenia wychodzi niedopłata , należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku. 

W przypadku nadpłaty – na profilu na PUE ZUS znajdzie się gotowy wniosek o jej zwrot. Będzie trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca. 

Jeżeli na koncie klienta nie będzie innych zobowiązań wobec ZUS, nadpłata zostanie wypłacona do 1 sierpnia 2023 roku.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy:
- płatników na karcie podatkowej,
- twórców i artystów,
- wspólników spółki komandytowej,
- jednoosobowej spółki z o.o.,
- osób współpracujących.